Kom zingen! / Come and sing!

Yes!!! Eindelijk mag het weer: privé zangles geven! Volgens de richtlijnen van de overheid mag er aan 1 of 2 personen zangles worden gegeven, mits er 2 meter afstand wordt gehouden en de hygiëne maatregelen goed in acht worden genomen. Je mag dus weer bij mij thuis komen voor zangles!

De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen zegt er dit over:

Houd daarnaast alle staande hygiënische maatregelen in acht: 

 • Voor zangles adviseren we nog steeds een afstand van 2 meter vanwege de nog onzekere effecten van de aerosolen. In mijn studio staat er een spatscherm tussen ons in en gebruik ik een luchtreiniger om zoveel mogelijk virusdeeltjes uit de lucht te zuiveren
 • Ventileer de ruimte tijdens de les en tussen de lessen door. Tussen de lessen door wordt minimaal 30 minuten gelucht. Waar mogelijk blijft ook het raam tijdens de les open
 • Handen wassen of desinfecteren bij binnenkomst. Ik was voor en na elke les de handen, dat doe jij toch ook?
 • Regelmatig lessenaars, oppervlakten en attributen schoonmaken. Alle oppervlakten en het spatscherm worden na elke les gedesinfecteerd
 • Bij aankomst en vertrek van leerlingen worden mondkapjes gedragen.
 • Een gezondheidscheck is verplicht. Ook bij lichte gezondheidsklachten gaat de les niet door. Alle studenten en ik (ja ik ook!) doen op de dag van de zangles een corona-zelftest totdat zowel de student als ik volledig zijn gevaccineerd

Bron: https://www.zangpedagogen.nl/news/zangles-in-tijden-van-het-coronavirus/

Uiteraard blijven online zanglessen altijd mogelijk!

Boek dus snel een les, zodat je binnenkort nóg beter kunt zingen!

Yes!!! Finally it is allowed again: in-person voice lessons! According to the government rules, it is possible to teach 1 or 2 persons, with a safe distance of 2 meters and sticking to all hygiene provisions. So you can come to my home for your singing lessons again!

The Dutch Association of Voice Teachers writes the following:

Stick to all Covid hygiene measures and:

 • We advise a distance of 2 metres, as aerosols can play a role in the spreading of the virus. There is a protective screen between the student and myself and I use an air purifier to clean the air of virus parts as much as possible
 • Air the room during the lesson and in between lessons. In between lessons the room will be aired for at least 30 minutes. The window stays open during lessons when possible
 • Wash or disinfect your hands upon arrival. I wash my hands before and after each lesson, so do you, right?
 • Clean all surfaces, instruments and tools regularly. All surfaces, including the protective screen, are disinfected after each single lesson
 • When students are arriving or leaving, protective mouth masks are worn.
 • A health check is mandatory. Even when you are “a bit under the weather” the lesson will be cancelled. All students and I (yes, me too!) will do a corona self-test on the day of the lesson until both student and me are fully vaccinated

Source: https://www.zangpedagogen.nl/news/zangles-in-tijden-van-het-coronavirus/

Online lessons will always be available!

Book your lesson now, so we can get to work on making you an even better singer!

Geef een reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: