Goed voornemen: zingen oefenen! / NY resolution: practice singing!

Tips om zingen goed te oefenen
Tips to practice singing well

Goede voornemens? Ze zijn er altijd genoeg: de goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar volhouden is altijd wel een dingetje. Ook voor mij!  Met werkdruk en thuis werken, kinderen, sport en een sociaal leven is goed zingen oefenen voor veel mensen lastig. 

Jij weet natuurlijk ook wel dat regelmatig oefenen belangrijk is om goed te (leren) zingen. Je verbetert je zangtechniek, je stembereik wordt groter en je krijgt meer power, om maar even een paar redenen te noemen. Dat je met oefenen ook een verkeerd stemgebruik en daarmee stemproblemen kunt voorkomen is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Maar hoe oefen je eigenlijk? Het belangrijkste is niet zozeer om heel lang te oefenen, maar wel om  bewust te oefenen. Focus maakt een oefening veel efficiënter dan gedachteloos een beetje meedoen. Na het opwarmen van je stem, kun je de moeilijke dingen het beste als eerste doen, want dan is je aandacht nog fris. Als je ergens moeite mee hebt, kun je het oefenen van dat deel een paar keer herhalen, daarmee creëer je zogenaamde “muscle memory”: je spieren leren een bepaalde beweging aan en zo wordt een beweging natuurlijk na verloop van tijd.

Als je jouw zanglessen opneemt, kun je de opname gebruiken om mee te oefenen. Zo oefen je volgens jouw niveau de juiste stem oefeningen èn na elke zangles heb je dus weer nieuw oefenmateriaal! Ik kan natuurlijk ook jouw zanglessen voor je opnemen, zodat je daarmee aan de slag kunt.

Als je denkt dat je iedere keer uuuuuren moet oefenen, dan valt dat eigenlijk heel erg mee. Zelfs als je maar een kwartiertje tot een half uurtje oefent, merk je al snel dat je vooruitgang boekt. Belangrijker is dat je regelmatig oefent, want een keertje in de week een kwartier oefenen maakt niet veel verschil. Het is natuurlijk voor iedereen verschillend hoe vaak oefenen ideaal is, maar over het algemeen is 3-5 keer je stem oefenen in de week een goede richtlijn. 

Veel plezier met oefenen en zingen!

New Year’s resolutions? There are always plenty of resolutions for the new year, but sticking to them can be a bit difficult. I hear you, I have the same problem! With all the pressures from work, kids, sports and trying to have a social life, practicing singing can be hard.

Of course you know well enough that regular practice is essential to (learn to) sing well. You improve your vocal technique, your vocal range improves and you gain more power, just to name a few reasons. Preventing misuse and voice problems by practicing is an added bonus.

How do you practice well? The most important issue is not so much to practice long, but to practice consciously. Focus makes practicing much more efficient than mindlessly singing along. 

After warming up your voice, it is best to work on the most difficult things first, because it is easier to focus in the beginning. Repeating the hardest parts creates so-called “muscle memory”: your muscles learn to do certain movements and they become natural after practicing them for some time.

You can use the recordings of your singing lessons as practice material. This way you always practice the right exercises on your own level and you have new practice material with each lesson! I can also record your singing lessons for you, so you can practice with those.

If you think you have to spend hours on end practicing, I can ease your mind. Even if you practice for 15-30 minutes, you will notice that you make progress. It is more important to practice regularly than for a long time, because you understand that practicing 15 minutes once a week will not get you the results you want. How often you need to practice depends on the person, but practicing 3-5 times a week would be a good general guideline.

Have fun practicing & singing! 

Geef een reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: