Toonladders / Scales & Arpeggios

Photo by Pixabay on Pexels.com

Mochten de toonladders die tijdens oefeningen in de zangles worden gebruikt nog onbekend zijn, of niet zo duidelijk bij een online les, dan staan hieronder enkele voorbeelden om ze alvast eens te leren kennen. Dit zijn slechts voorbeelden, tijdens de les gebruiken we misschien andere toonhoogtes.

In case the scales used in the singing exercises are still a bit unfamiliar or not quite clear in an online lesson, I have put some examples below to help you get to know them. Please note that these are just examples, we may use different pitches in the lessons.

Female 5-tone scale
Male 5-tone scale
Female repeat scale
Male repeat scale
Female long scale
Male long scale
Female broken arpeggio
Male broken arpeggio
%d bloggers like this: