Your Song 2: Key

Toonsoort is de sleutel!

Stel: je hebt een goede song gevonden om te zingen, helemaal jouw stijl. Maar op de één of andere manier gaat het zingen toch nog niet helemaal lekker. Misschien zijn de lage tonen net iets te laag en heeft je stem totaal geen kracht meer? Of haal je die hoge noten niet helemaal, valt je stem weg of voelen die hoge noten geknepen als je ze probeert te zingen? Geen nood! 🎵😉

Het is handig om uit te vinden wat voor jou een prettig stembereik is: wat zijn voor jou de laagste en hoogste noten waarin je stem goed klinkt? Dan kijk je wat de tessitura (waar liggen de meeste noten van een lied) is van het lied dat je wilt zingen. Komt dat overeen met jouw bereik? Prima, dan hoef je niets te veranderen. Als het net iets te hoog of te laag is, kun je de toonsoort aanpassen (één of meerdere stapjes omhoog of omlaag) zodat het lied bij jouw stem past. 

De toonsoort bestaat uit de tonen / noten (en ook de noten in de akkoorden) waarmee het lied geschreven is en vormt daarmee de basis van het stuk. Bij elke noot op een toonladder hoort een verzameling noten die bij die toonsoort horen en die je kunt aanpassen oftewel transponeren naar eentje die beter bij de stem past. Je zet dan muziek over van de ene naar de andere toonsoort. Alle noten en akkoorden in het muziekstuk zet je evenveel omhoog of omlaag. Je vindt de toonsoort bij veel liedjes door te kijken naar de akkoorden aan het begin en einde van het lied. Vaak komt het eerste akkoord overeen met de toonsoort, maar dat is nog vaker het geval bij het laatste akkoord.

Let op als je een lied met muzikanten samen wilt zingen en de toonsoort wilt aanpassen: soms is een voor jou prettige toonsoort heel lastig spelen voor een muzikant. In dat geval zul je met de muzikanten samen tot een compromis moeten komen en een toonsoort moeten vinden die voor iedereen werkt. 

Maar al te vaak stellen zangers de toonsoort naar beneden bij, omdat we te bang zijn om hoge noten te zingen. Naar beneden aanpassen is niet altijd de beste keuze voor jouw stem! Lekker comfortabel in je borststem zingen kan fijn lijken, maar vaak komt je stem niet goed boven de instrumenten uit en moet je daardoor te veel kracht zetten om er toch nog bovenuit te komen. Sommige liedjes naar boven toe aanpassen lijkt het misschien moeilijker omdat het hoger is, maar kan je stem veel meer presentie geven en zo hoef je dus minder hard te werken om boven de muziek uit te komen. Pas de toonsoort dus ook eens naar boven aan en je zult versteld staan hoe goed dat kan klinken!

Als je graag met bladmuziek oefent, kun je de muziek vaak op web sites ( bijv. musicnotes.com of sheetmusicdirect.com) in de voor jou geschikte toonsoort downloaden. Je kunt ook de originele bladmuziek (als je die hebt) transponeren. Veel zangers / zangeressen werken met akkoordenschema’s, die je online kunt vinden. De akkoorden staan dan boven de tekst, de noten van de melodie lijn staan er niet bij en die moet je dan op gehoor zingen. 

Meer over hoe je een lied kunt transponeren leer ik je in een nieuwe post.

Photo by Pavel Danilyuk on Pexels

Als je geen noten leest of een instrument speelt, kun je van veel liedjes en karaoke tracks de toonsoort veranderen middels apps zoals amazing slowdowner en daarmee oefenen. Met apps als Ireal Pro kun je via de forums ook vaak de liedjes vinden die je zoekt en op de app onder andere de toonsoort aanpassen. 

Heb je hulp nodig? Stuur me even een berichtje, ik help je graag op weg om voor jou het passende liedje en goede toonsoort te vinden!

De vorige blog over muziekkeuze in de Your Song serie vind je hier.

The key is key!

Just found a good song to sing, quite your style, but somehow singing it is not quite going to plan. Maybe the low tones are a bit too low and your voice loses power? Or did you not quite reach those high notes, your voice drops out or did those high notes feel very squeezed? Don’t worry! 🎵😉

It is practical to find out what is a comfortable voice range for you: what are the lowest and highest notes in which your voice still sounds good? You then check the tessitura (in which range are most notes of the song) of the tune you want to sing. Is it more or less the same as your range? Great, you do not have to change anything! If it is a bit too low or too high, you can adjust the key of the song (one or more steps up or down) to suit your voice better.

The key of the song is a collection of tones / notes (including those in the chords) that is used to write the song and is the basis of the tune. Each note on a scale has its own set of tones belonging to that particular key and which you can adjust (transpose) to one that suits your voice better. You transpose a song by transferring each note and chord in the song from the original key to the new one. All notes and chords are adjusted upwards or downwards in the same amount. You can find the key by looking at the chords at the beginning and ending of a song. In many cases the last chord is the key of the song, this is also often the case for the first chord.

Please note that if you want to adjust the key of a song that you sing together with musicians: sometimes a good key for you may not be a great key to play for them. In that case you may want to reach a compromise and find a key that suits both the musicians and you.

Photo by Alena Darmel on Pexe

Singers have a tendency to adjust the key downwards, often because we are afraid of singing high notes. Lowering the key may not always be the best choice for your voice! Singing comfortably in your chest voice may seem great, but your voice may not be audible above the sound of the instruments and cause you to add more power and pressure to be heard at all. Adjusting the key upwards may seem more difficult because the notes are higher, but your voice may have more presence and you have to work less to be heard. Try adjusting the key upwards and you may be pleasantly surprised how well it can sound!

If you like practicing with sheet music, you can download the music online ( e.g. musicnotes.com  or sheetmusicdirect.com) in a key suitable for you. You can also choose to transpose the original sheet music (if you have it). Many singers work with chord sheets, which are readily available online. The chords are written above the lyrics, but no melody line is written down, so you would have to sing the melody by ear. 

More on how to transpose a song will follow in a new blog post.

If you do cannot read sheet music and do not play an instrument, you can adjust the key of many songs and karaoke / instrumental tracks with handy apps like amazing slowdowner and practice with that. In apps like IReal Pro you can find many songs in the online forums and adjust them while playing them on the app.

Need help? Send me message and I will help you find the right song and right key!

Find the previous post on choice of music in the Your Song series here.

Newsletter

Schrijf je in voor de newsletter als je op de hoogte wilt blijven over zangtips en nieuwtjes. Register for the newsletter if you would like to keep in touch about singing tips and more.

Eén reactie op “Your Song 2: Key”

Geef een reactie

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: