Your Song 3: Style

De ideale zanger

Wie wil er niet klinken als Adele, Chaka Khan, Jennifer Hudson, Whitney Houston, Jessie J. of andere “power” pop koninginnen? Het zijn fantastische zangeressen! Veel van mijn studenten hebben een ideaalbeeld voor ogen hoe ze willen klinken en bijten zich daar erg in vast. Iedereen heeft een uniek eigen stemgeluid. Natuurlijk kun je door zanglessen en oefenen een bepaalde “sound” proberen te creëren, maar een stijl of sound klinkt bij iedereen anders.

Het veelvuldige gebruik in de popmuziek van geluidssoftware die stemmen kunnen aanpassen, zoals Autotune of Melodyne dragen bij aan het probleem. Stemmen worden zodanig bijgeschaafd en in een passende vorm gegoten, dat er veel van het unieke karakter van stemmen verloren gaat en veel hetzelfde gaat klinken. Kijk maar eens dit leuke filmpje op Youtube.

Picture by Pixabay
Eigen sound en stijl

Denk eens aan zangers en liedjes die bij jou een gevoelige snaar raken. Degenen die je met hun stem kippevel weten te bezorgen hebben vaak een heel eigen geluid en karakter. Welke zangers en zangeressen kun je bedenken die jou diep kunnen beroeren? Golden Oldies zoals Eva Cassidy, Joni Mitchell of Carole King? Amy Winehouse, Billie Eilish, Katie Melua, Ariana Grande? Ed Sheeran, Sting, Harry Styles, Bruno Mars, Gregory Porter? Ze hebben allemaal totaal andere stemmen en zingen in verschillende stijlen. Het hoeft niet krachtig gezongen te zijn, of soms hoeft het niet eens echt “mooi” gezongen te zijn, soms wordt emotie goed overgebracht met een iets minder gepolijst geluid. 

Een krachtig geluid, maar niet gepolijst is bijvoorbeeld “Zombie” van de Cranberries. Hierbij valt op hoe zangeres Dolores O’Riordan de emotie en de pijn heel goed overbracht door met overslaande stem en soms tegen het valse aan te zingen. In jazz worden veel “standards” door verschillende artiesten gezongen. Luister eens naar “Autumn in New York” in de versies van Ella Fitzgerald en van Jose James. De tijdgeest waarin het werd uitgebracht had natuurlijk invloed op de stijl, maar het lied werd door beiden heel anders geïnterpreteerd en uitgevoerd.

Jouw unieke sound

(Bijna) iedereen kan zingen en met zanglessen en regelmatig oefenen kun je je zangtechniek heel erg verbeteren. Misschien zul je nooit zo klinken als bijvoorbeeld Adele, maar dat hoeft ook niet, want als we allemaal zo zouden klinken, zou het behoorlijk saai worden. Goede zangtechniek brengt je controle over je stem en dat is nodig om in bepaalde stijlen zingen, emoties goed over te kunnen brengen en een verhaal te kunnen vertellen. Stel je voor dat je een lied met ingetogen of zelfs met kleine en kwetsbare stem moet zingen, dan vergt het veel controle om dan toch goed verstaanbaar en met gezonde techniek te zingen. Een rauwer geluid of belten vergt goede techniek om de balans te bewaren en je stem niet kapot te zingen.

Laat je dus niet ontmoedigen als je niet dezelfde stem hebt of kunt ontwikkelen als je grote voorbeeld. Kies een muziekstijl, liedjes en een geluid passend bij jouw stem en je zult zien dat je daarbij niet alleen goed voelt over je stem, maar ook dat je met je lied kunt overtuigen.

Om je eigen stijl te ontwikkelen kun je jezelf opnemen als je (delen van) een lied steeds in een andere stijl zingt. Luister terug naar jezelf en bepaal dan welke stijl het beste bij jou past en waarin jouw stem het beste tot zijn recht komt. Als je die stijl gevonden hebt, ben je al een flink eind op weg om een lied jouw lied te maken.

Vergeet niet: er is geen andere stem als de jouwe! Zingen dus, op jouw manier, met je eigen unieke stem!

In de volgende post ga ik dieper in op hoe je een songtekst tot leven kunt laten komen.

Klik hier voor de laatste blogpost in deze Your Song serie.

The ideal singer

Don’t we all just want to sound like Adele, Chaka Khan, Jennifer Hudson, Whitney Houston, Jessie J. or one of those other “power” pop queens? They are fabulous singers! Many of my students have a certain ideal on how they want to sound and really want to stick to that only. Every person has their own unique voice. Of course you can train your voice by singing lessons and practice to create a certain “sound” or style, but it will sound differently with each singer.

The frequent use in pop music of sound optimising software like Autotune of Melodyne are contributing the problem. Voices are often polished in such a way that the unique character of voices is lost and many songs all sound the same. There is an interesting video on Youtube that lets you see how this software works.

Own sound & style

But think for a moment of the singers and songs that move you most. Many singers that are able to give you goose bumps with their voices, have their very specific sound and character. Which singers can you think of that move your soul to the core? Golden Oldies like Eva Cassidy, Joni Mitchell or Carole King? Amy Winehouse, Billie Eilish, Katie Melua? Ed Sheeran, Sting, Harry Styles, Bruno Mars, Gregory Porter? Here is a great variety of voices for you! They sing in very different styles too! It does not need to be powerful, sometimes it does not even have to be “nice, it does not have to have a “polished” sound to bring across emotion. 

A good example of not polished (but admittedly powerful) is the song “Zombie” by the Cranberries. Singer Dolores O’Riordan brought the emotion and the pain by singing with a flip in her voice and sometimes even slightly out of tune. In jazz music a “standard” is often sung by many different artists. When you listen to “Autumn in New York” by Ella Fitzgerald and compare it by the version sung by Jose James, there is a huge difference. Of course the style of the time has had a big influence, but also the way the song was interpreted and performed very differently by each of them.

Ella Fitzgerald
Your unique sound

(Almost) everyone can sing and with singing lessons and regular practice you can really improve your singing technique. Maybe you will never sound like Adele, but you do not have to, because music would become rather boring if we all sounded the same. Good singing technique helps you gain the control over your voice that you need to sing in certain styles and bring across emotions to tell a story. Just imagine you need to sing in a subdued or even a small and vulnerable voice, it requires quite a bit of control to make it eligible and sing with a healthy technique. A rawer sound or belting requires good technique to balance your voice and prevent it from vocal problems. 

Don’t be discouraged if you do not have or cannot develop a similar voice to your singing example. Choose a style of music, songs and sound that suit your voice and you will notice you will not only feel good about your voice, but also sound convincing.

To develop your own style, you can record yourself singing (phrases of) a song a few times, each in a different style. Listen back to yourself and choose which style suits you best and which style lets your voice shine. When you have found your style, you have already made a big step in making a song your own. 

Do not forget: there is no voice like yours! So sing, in your way, with your own unique voice!

In the next blog post I will write about how to bring the lyrics of a song to live.

You can find the last post in the Your Song series here.

Newsletter

Schrijf je in voor de newsletter als je op de hoogte wilt blijven over zangtips en nieuwtjes. Register for the newsletter if you would like to keep in touch about singing tips and more.

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: