Hoe de stem werkt 1: longen / How the voice works 1: lungs

Ik schrijf in mijn blog veel over de stem, maar de stem is niet zomaar een enkel iets:  de stem wordt gevormd door drie delen van het lichaam die nauw samenwerken. Die drie delen zijn:

  1. de longen en je middenrif;
  2. de stembanden en de spieren en kraakbeen eromheen in je strottenhoofd;
  3. het spraakkanaal of resonantie gebied: de luchtpijp en keel boven je strottenhoofd, je mond, lippen en neus.

Als één van deze onderdelen niet goed werkt, dan werkt de stem ook niet optimaal. 

Laten we in deze blog beginnen met de bron van de stem: de longen, want zij jagen het hele systeem aan. De lucht uit de longen perst lucht door de stembanden heen, waardoor ze gaan trillen en geluid maken. 

De longen werken automatisch, dat wil zeggen: je hoeft er niet bij na te denken om ze te gebruiken. Dat komt voor een deel door de werking van het middenrif (diaphragm in de afbeelding). Zoals je in het plaatje hieronder kunt zien staat dat een beetje bol naar boven toe. Als je inademt zakt het middenrif naar beneden (het wordt vlak) en als je uitademt neemt deze zijn natuurlijke bolle vorm weer aan. Door die bolle vorm ontstaat bij het uitademen een soort vacuüm: de luchtdruk in je longen is lager dan die daarbuiten. Een vacuüm heeft tot eigenschap dat deze zich altijd met lucht wil vullen en dat geldt ook voor de longen. Zodra je uitgeademd hebt, trekt het vacuüm weer lucht aan. 

In my blogs I often write about the voice, but is not just one single thing. It rather consists of three separate parts of the body working closely together. They are:

  1. the lungs and diaphragm;
  2. the vocal cords and all the muscles and bone structure around it in your larynx;
  3. the area of resonance: the throat above your larynx, mouth, lips and nasal cavities.

If one of these parts does not work well, your voice does also not work optimally.

Let’s start this blog with the source of the voice: the lungs, for they boost the entire system. The air is pushed from the lungs through the vocal cords, causing them to vibrate and make sound.

The lungs work automatically, meaning you do not have to think to use them. This is partly due to the working of the diaphragm. As you can see in the picture below, the diaphragm is bent upwards. When you breathe, the diaphragm comes down (it becomes flatter) and bends back to its original bent shape when you breathe out. This bent form creates a sort of vacuum when you breathe out: the air pressure inside your lungs is lower than the air pressure outside. One of the characteristics of a vacuum is that it wants to fill up with air and this goes for the lungs as well. As soon as you breathe out, the vacuum will attract the outside air.

Human Respiratory System anatomical vector illustration, medical education cross section diagram with nasal cavity, throat, esophagus, trachea, lungs and alveoli.

Probeer het maar eens uit: adem uit totdat alle lucht uit je longen weg is en houd dan een tel vast. Door het openen van je mond adem je automatisch in, zonder dat je jezelf tot die actie moet aanzetten. Deze oefening (en ook andere ademhalingsoefeningen) staan uitgebreid beschreven in de relax & breathe pagina.

Als de longen zich vullen met lucht, dan zetten ze uit en als je goed diep inademt voel je je ribben uitzetten. Het is dan ook logisch, dat rechtop, met de schouders ontspannen naar beneden en achteren, de beste manier is om je longen optimaal met lucht te kunnen vullen.

Tijdens het inademen verandert de boog van het middenrif en gaat het middenrif naar beneden (wordt vlak). Hierdoor worden de organen in je buik naar beneden en naar buiten gedrukt en kan je buik iets uitzetten. Dat is heel normaal en een teken dat je de volle capaciteit van je longen gebruikt, het komt het zingen ten goede.

De ideale ademhaling voor zangers is een combinatie van lage ademhaling waarbij de buik iets uitzet en ademhaling waarbij de ribbenkast uitzet. Bij hoge ademhaling (schouders en de borst) wordt de capaciteit van de longen niet optimaal gebruikt.

Als je goed ingeademd hebt, kun je het tempo en sterkte waarmee je uitademt reguleren (o.a. met je buikspieren). Let op: je ribbenkast blijft uitgezet en zakt niet in elkaar zoals bij een normale ademhaling. Dit wordt ook wel ademsteun genoemd.

Alle vorige blogs kun je hier vinden.

You can try this: breathe out until your lungs are really empty and hold for a second or two. By opening your mouth, you will breathe in automatically without having to call your lungs to action. You can find this exercise (and other breathing exercises) in the relax & breathe page.

When the lungs fill with air, they expand and when you breathe in deeply, you can feel your ribcage expand as well. It goes without saying that the best way to fill your lungs optimally is with a straight posture, with your shoulders relaxed, down and back.

While breathing in the part of the diaphragm bending upwards will come down (it flattens). This causes your organs and intestines to come down and outwards as well and may cause you belly to pop out a bit. This is normal and a sign that you are using the full capacity of your lungs, benefiting your singing as well.

Ideal breathing for singers is a combination of low breathing, where the belly pops out a bit, in combination with the breathing that expands the rib cage. A high breathing (shoulders and breast) does not use the full capacity of your lungs.

When you have breathed in well, you can regulate the tempo and strength of your breathing out (with your abdominal muscles amongst others). Make sure that you keep the rib cage expanded and not let it collapse as in normal breathing. This way of breathing is also called breath support.

You can find all my previous blog posts here.

Mis niets! / Don’t miss out!

Schrijf je in als je niets wilt missen over zangtips, nieuwtjes en aanbiedingen. Please sign up you do not want to miss out on singing tips and more, news and offers.

Eén reactie op “Hoe de stem werkt 1: longen / How the voice works 1: lungs”

Geef een reactie

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: