Stem moe? Tired voice?

Voelt het alsof je meer lucht of kracht nodig hebt om om te praten of te zingen dan normaal? Heb je minder controle over de toonhoogte of over het volume? Is je stem instabiel? Ben je hees? Het kan zijn dat je stem moe is.

Het komt regelmatig voor dat je stem moe wordt na intensief gebruik. Je stem kan al snel vermoeid aanvoelen na bijvoorbeeld:

 • veel praten en helemaal in een omgeving met slechte akoestiek en veel geluid;
 • veel zingen, hard zingen, slechte of verkeerde zangtechniek ;
 • zingen in een slechte omgeving, met slechte monitoren;
 • je stembanden drogen uit door niet genoeg te drinken of zingen in een heel droge omgeving;
 • vermoeidheid: als je moe bent, is je stem dat ook;
 • hormonale schommelingen bij vrouwen: zwangerschap, menstruatie en de overgang hebben veel invloed;
 • zure oprispingen zijn een aanslag op je stembanden.

Als je last hebt van een vermoeide stem, dan raken je stembanden wat opgezwollen. Vaak zijn ze iets gezwollen in de ochtend, na een intensieve dag, bij verkoudheid, etc. Bij voldoende rust herstellen stembanden zich goed. Belangrijk is om in de gaten te houden of ze ook gezwollen blijven of als het vaak voorkomt. Dan is het aan te raden om bij blijvende gevallen de hulp in te schakelen van medische professionals zoals een KNO arts en logopedist. Dr. Robert Bastian heeft op Youtube een goede video gedeeld en  daarin legt hij uit hoe je zelf kunt nagaan of je stembanden gezwollen zijn. Als je je stem blijft belasten met gezwollen stembanden, dan gaat het niet meer over en heb je kans op blijvende schade.

Voorkomen is beter dan genezen!

Hier zijn een paar basis tips om je stembanden gezond te houden:

 • Warm-ups!!!! voor je gaat zingen en ook een cool-down erna. SOVT’s zijn ideaal om je stem op te warmen. Vergeet niet om na je opwarmoefeningen ook een paar oefeningen te doen die je stem in balans brengen. Welke oefeningen zijn dat voor jou? ik help je graag om een voor jou passende warm-up te maken. Zo heb je een goede basis voor je echt aan de slag gaat!
 • ik vind het zelf prettig om ademhalingsoefeningen te doen voor mijn warm-up. Het brengt mijn lichaam in de juiste setting om te zingen: mijn spieren ontspannen en mijn strottenhoofd gaat naar beneden;
 • gebruik goede zangtechniek, train je stem en je uithoudingsvermogen;
 • voldoende slaap: als je goed uitgerust en fit bent, voelen je stembanden ook beter;
 • eet gezond, niet te vet en niet te zoet: zo heb je minder kans op reflux. Ook handig: eten na je gig, zo heb je geen last van oprispingen tijdens het optreden.
 • drink voldoende water: niets zo vervelend als droge stembanden en die zwellen ook sneller op. Bedenk dat het een paar uur duurt voor het water voldoende is opgenomen door je lichaam en daarmee je stembanden heeft bereikt!

Als je optredens hebt, vooral als je er veel doet, kun je je stem niet altijd sparen. Je wilt alles geven en tussen de songs door roep of schreeuw je misschien naar het publiek om ze mee te krijgen in je enthousiasme. Maar er zijn toch manieren om het jezelf iets makkelijker te maken. Maak je setlist ‘smart’: de toonhoogte hoeft bij een gig niet hetzelfde te zijn als in de opnamen (een toontje relaxter mag best). Bewaar de liedjes die je vocaal het meest uitputten tot het einde van elke set, dan kan je stem daarna even tot rust komen in de pauze tussen de sets. Over pauze gesproken: probeer je stem rust te geven en niet te praten. De omgeving is vaak lawaaiig: spreken kost dan meer moeite en je stembanden worden nog meer belast dan tijdens het zingen.

Toch gezwollen stembanden?

Pak je rust en reset je stem! Een pauze van 30 minuten kan al veel doen. SOVT oefeningen, zoals bijvoorbeeld de lip bubble, zijn essentieel om je stem te helpen resetten. Je kunt ze ook doen als een ‘tussendoortje’ tijdens het zingen, of bijvoorbeeld aan het einde van je pauze tijdens een gig of repetitie. 

Spierspanning tijdens het zingen zorgen vaak voor meer belasting tijdens het zingen. Door je schouders, nek en tong te stretchen of je strottenhoofd voorzichtig te masseren, kun je de spanningen iets verlichten. Voor en na het zingen!

Maar de allerbeste remedie blijft toch vaak stemrust! Gun jezelf rust, juist ook als je een vol schema hebt. Jij en je publiek hebben er niets aan als je door overbelasting je stem beschadigt en een tijd niet meer kunt zingen.

Wees goed voor jezelf en je stem!

Does it feel like you have to use more breath or power to speak or sing than you normally would? Do you have less control over volume and pitch? Is your voice unstable? Are your hoarse? Your voice may be tired.

A tired voice after intensive use happens regularly. Your voice can feel tired quite quickly after:

 • lots of talking, especially in noisy surroundings with bad acoustics;
 • lots of singing, singing loudly, poor or not proper vocal technique;
 • singing in a difficult environment, with bad monitoring;
 • not drinking enough water or singing in a very dry environment dries out your vocal cords;
 • tiredness: when your body is tired, so is your voice;
 • hormonal imbalances for women: pregnancies, periods or menopause have a serious impact on your voice;
 • acid reflux is really bad for your vocal folds.

When your voice is tired, your vocal folds can get a bit swollen. This happens a lot in the morning, after an intensive day, when you have a cold, etc. Resting your voice usually helps to make your vocal folds recover. It is very important to keep an eye on whether they recover or stay swollen or if the problem happens often. In those cases it is wise to have your vocal folds checked by a medical professional like an ENT doctor or SLP. Dr. Robert Bastian has shared a very practical video on Youtube that helps you check if your own vocal folds are swollen. When you keep on (over)using your voice with swollen folds, chances are you develop lasting problems.

Avoid swollen vocal cords!

To avoid swelling, here are some basic tips to keep your vocal folds healthy:

 • Warm-ups!!!! before you start singing and a cool-down afterwards. SOVTs are great for warming up your voice. Don’t forget to follow them up with some exercises to balance your voice, a sort of ‘home base’ for your voice. Which exercises are best for you? I love to help you make a great warm-up for your voice. This way you have the perfect base to start singing!
 • I always like to start with breathing exercises before warming up. It helps me to bring my body into the right setting for singing: my muscles relax and my larynx drops in a comfortable position.
 • use good vocal technique, train your voice and stamina;
 • enough sleep: when you feel well-rested and fit, your vocal folds will feel better too!
 • drink enough water: there is nothing worse than dry vocal cords and they are likely to swell being irritated from dryness. Think of hydrating on time: it takes a couple of hours for your body to take all the water where it needs to go! Vocal hygiene link
 • eat healthy food, not too fatty or sweet: it reduces the chances of reflux. Maybe you want to eat after your gig, to avoid the risk of reflux during the gig.

When you have concerts, especially if you have many planned, you cannot always be gentle on your voice. You want to give your best and that may include some calling out / yelling at the public to get them going. But, there are ways to make your life a bit easier. E.g make your set list ‘smart’: the concert key does not have to be the same as your recording (it is fine to tone it down a bit). Safe the most vocally challenging songs for last in your set, this way you can use the break between sets as a vocal rest period. That means also: limit your talking in the breaks and use the time to help your vocal folds recover. The surroundings are often noisy and speaking will be more of an effort then, making your vocal folds suffer. 

Suffer from vocal fatigue after all?

Get some rest and reset your voice! A 30 minute break can already be helpful. SOVT exercises, like a lip bubble, are essential to help you reset your voice. You can also do them as a “reset break” while singing or at the end of your break at a gig or rehearsal.

Muscle tension while singing can cause your voice to tire more easily. You can relieve tension by stretching your neck, shoulders and tongue of massaging your larynx carefully. Before and after singing!

The best remedy will always be vocal rest! Allow yourself to rest your voice, especially when you have a busy schedule. Having voice problems and not being able to sing for a while will not help you or your fans.

Be good to yourself and your voice!

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: