Vocal Break?

Onderbreking, hapering?

Heb jij dat ook? Zo’n hapering in je stem als je van laag naar hoog zingt of andersom? Soms past het prima in het lied, maar het klinkt niet in élk lied even goed. Jij wilt natuurlijk zelf de keuze hebben of het erin zit en niet omdat je niet anders kunt.

De hapering noemen we ook wel een vocal break of flip, sommigen noemen het ook een kraakje of schraapje. En voor velen lijkt het een onoverbrugbare kloof.

Veel zangers en zangeressen zingen met een vocal break, zoals pop beroemdheden Ariana Grande, Shawn Mendes en Sia. Zingen met een flip lijkt ook een beetje in de mode in de popmuziek. Maar wat als je nou eens geen vocal break wilt?

Waar zit die vocal break?

De vocal break komt voor in de overgang van het register van de spreekstem of borststem naar het kopstem register. Zie het als een soort kloof tussen de lage en hoge registers.

Je kunt hier meer lezen over de verschillende registers. Waar de registers in elkaar over moeten gaan en moeten mixen zitten overgangen, die we in chique zangtaal ook passagio noemen. In het Engels heten ze ook wel bridges.

Hoe ontstaat een vocal break?

Een vocal break ontstaat wanneer de stembanden in de overgang tussen borststem en kopstem niet gelijkmatig uitdunnen en de weerstand tegen de lucht door de stembanden te snel afneemt. Als je wilt weten hoe de stembanden werken, kun je hier een kijkje nemen. Als zo’n overgang dus niet zo vloeiend is, dan ontstaat er een vocal break.

Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, maar een veel voorkomende oorzaak is dat iemand met te weinig dikte en weerstand van de stembanden in het lage register, oftewel de spreekstem, zingt. Daardoor zijn de stembanden al te dun en bieden niet voldoende weerstand om nog verder uit te dunnen. Boven de passagio klinkt de stem dan heel dun of is zelfs helemaal weg.

Een andere veel voorkomende oorzaak is dat er in de borststem in de aanloop naar de passagio met teveel kracht gezongen wordt: de stembanden blijven dik en de weerstand wordt niet verminderd. Als diegene probeert de overgang naar de kopstem te maken en die krachtige borststem naar boven probeert door te drukken tot het niet verder gaat: dan worden de stembanden abrupt dun en is er abrupt veel minder weerstand: het klinkt dan opeens veel dunner en geaspireerd (met veel lucht).

Ik heb een vocal break, en nu?

Veel zangers en zangeressen hebben een vocal break. Een vocal break komt niet alleen voor bij beginnende zangers en zangeressen, maar ook bij gevorderden en professionals.

Het overbruggen van de kloof tussen de registers begint met je stem in balans te brengen met een goede basis zangtechniek. Dat betekent dat je borststem, je kopstem én je mix allemaal met elkaar in balans zijn. Met gerichte training én veel oefenen kun je de vocal break verder verminderen zodat je de flip niet of nauwelijks meer hoort. Afhankelijk van je stemtype en manier van zingen zijn daarvoor specifieke oefeningen. Om je te kunnen adviseren welke voor jouw stem passend zijn, zou ik je stem moeten horen. De weg naar het verminderen van je vocal break, of naar waar het gebruik van een flip in een lied een stijlkeuze wordt en niet meer iets wat voorkomt doordat je er geen controle over hebt, begint met zangles en coaching. De keuze is aan jou!

Wil je de vorige blogpost over hoe de stem werkt lezen? Klik dan hier.

Break, flip?

Does it happen to you? A break in your voice when you sing from low to high notes or the other way round? Sometimes it really fits the style of the song, but it does not always sound good. Of course, you would like to have the choice whether or not to sing with a break and not have to because you cannot sing any other way.

A vocal break is also called a flip, some people call it a crack or scratch and for many people it seems like an unbridgeable divide. Many singers sing with a vocal break, even famous pop celebrities like Ariana Grande, Shawn Mendes and Sia. It even appears to be in fashion in pop music at the moment to sing with a flip. But what if you do not want to sing with a flip?

Where is the vocal break?

The vocal break shows up in the transition from the register of your speaking voice or chest voice and the head voice register. A way of looking at it is a sort of gap or crevasse between your low and high registers.

You can learn more about different registers here. Where those registers should blend and mix are transition areas, which we also call passagio in fancy singing language. We can also call them bridges.

How do you get a vocal break?

When the vocal folds release the resistance to the air from below too quickly or do not thin out evenly when singing in the transition between chest and voice, the result is that the transition is not smooth and a vocal break occurs. If you are curious about how the vocal folds work, take a look here.

There can be many causes for a vocal break, one very common cause can be that a singer sings with too little resistance and thickness of the vocal cords in the low register or speaking voice. This makes the vocal folds too thin and they do not offer enough resistance to begin with, so almost all thickness and resistance are gone. The voice will sound very thin or will even be almost non-existent above the passagio.

Another common cause is that the singers uses too much power in the approach towards the passagio: the vocal cords stay thick and the resistance to the airflow remains too strong. When the singer tries to make the transition to the head voice and tries to push the chest voice up and up until it can go no further. At that point the vocal folds have to thin out very abruptly and resistance to the airflow must be released very quickly: it will sound much thinner and airier like falsetto.

I have a vocal break, now what?

Lots of singers have a vocal break and it is not limited to beginning singers, many experienced and even professional singers have one.

The solution to bridging the divide between your registers is developing a balanced voice with good singing technique. This means that your chest voice, head voice and your mixed voice are all balanced with each other. The vocal break can be diminished so that you can’t (hardly) hear it anymore with targeted training and lots of practice. The exercises to use depend on your vocal type and way of singing, so I would have to listen to your voice to be able to advise you on which exercises to practice with.. The road to getting rid of, or where using a vocal flip can be your stylistic choice and not something you have no control over, starts with singing lessons and coaching. The choice can be yours!

Would you like to read the previous blog post on how the voice works? You can find it here.

Mis niets! / Don’t miss out!

Schrijf je in als je niets wilt missen over zangtips, nieuwtjes en aanbiedingen. Please sign up you do not want to miss out on singing tips and more, news and offers.

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: