Ear training?

Vind jij dat je niet kunt zingen omdat je af en toe vals zingt?

Veel mensen denken dat, maar het is meestal niet waar!

Vals zingen is, in heel veel gevallen, een kwestie van gehoor training. Ja, je leest het goed! Het zit zo: we horen de noten soms niet goed of we verwachten dat de noot anders klinkt dan dat het geval is. Het is een beetje als het leren zingen van een lied wat je eigenlijk al van gehoor kent. Als we het lied moeten zingen zoals het geschreven is, dan zingen we vaak het lied zoals we het van horen kennen (dus niet correct). Ons brein is gewend aan het lied zoals we het al gehoord hebben en “corrigeert” ons zingen in die richting. Het is dan ook best een opgave en kost oefening om het brein de juiste signalen door te geven om het lied te zingen zoals geschreven is.

Daarmee komen we op het thema: oefening! We kunnen ons gehoor en wat we verwachten te horen trainen met gehoor training. Weten wat je kunt verwachten maakt het zingen van oefeningen en liedjes een stuk makkelijker! Als je al een instrument speelt, kun je al beginnen met het nazingen van noten die je voor speelt. Je kunt zelf controleren of je dat juist doet, door jezelf op te nemen (met bijvoorbeeld je telefoon) en te luisteren of je ze daadwerkelijk correct nagezongen hebt. Als je daaraan gewend bent, kun je verder gaan door twee verschillende noten te spelen en na te zingen. Zo leer je sprongen in de muziek en oefeningen beter te horen en herkennen. Geen instrument? Geen nood! Er zijn verschillende “ear training” apps voor op de telefoon en er is ook veel oefenmateriaal online te vinden. Vooral als je niet van jongs af aan zingt of een instrument speelt is het trainen van je gehoor soms behoorlijk lastig. Ik weet er alles van!

Mocht je de toonladders die ik in de lessen gebruik alvast willen leren kennen, dat kun je ze vinden op mijn web site onder resources. Als je al een student bij mij bent, dan stuur ik ze ook graag per mail of WhatsApp, zodat je ze op je altijd en overal kunt oefenen.

Do you think you can’t sing because you sing out of tune?

Many people seem to think so, but in most cases this is not true! 

Singing out of tune is, in many cases, a problem of ear training. Yes you read right! It has to do with not hearing the notes correctly or the note being a bit different than you were expecting it to be. It is a bit like learning to sing a song from scratch, but you already know the song from hearing it. When we have to sing it according to the way it is written, we often sing the song incorrectly, as we know it from hearing. The brain is used to the song as we already heard it and is “correcting” the voice in that direction. It takes real effort and practice to get the brain to fire up signals to sing the song as it is written. 

Which brings me right to the point: practice! We can practice hearing and expecting the right notes with ear training. Knowing what to expect makes singing exercises and songs a lot easier! If you already play an instrument, you can start by playing notes and repeating that same note with your voice. To check yourself and your progress, you can record yourself (e.g. with your phone) and listen back to hear if you really did sing it correctly. When you are used to singing the single notes, try playing 2 different notes and singing them. This will help you learn to recognise jumps between the notes and hearing / recognising them correctly. If you do not play an instrument, there are very useful ear training apps for your phone or you can find practice material online. Especially when you have not sung or played an instrument from a young age, listening and identifying the right notes can be a real challenge. I know from experience!

If you already would like to get used to the scales I use in my lessons, you can find them in the resources section on my website so you can have a listen. If you are a student, I can also send them to you by mail or WhatsApp, so you can practice with them with any time.

Hulp nodig? / need help?

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: