Listen to the Music

Ear Training 2

Afgelopen maart had ik er al een stukje over geschreven: gehoortraining. Voor muzikanten, en jij als zanger(es) bent er ook eentje, is gehoortraining super belangrijk. Het geeft je houvast tijdens het luisteren naar een lied, vooral als je meezingt is het toch wel handig om te weten hoe en wanneer je iets moet zingen.

Als je een lied luistert, probeer dan ook eens alleen het ritme eruit te pikken: loop op eens op de maat of tap het ritme met je voet. Zo voel je het ritme als het ware door je lichaam “stromen”. Heb je het ritme te pakken, luister dan eens naar de baslijn en probeer eens met de bas mee te zingen. De bas speelt zowel ritme als een deel van de harmonie die de melodie begeleidt en is daarmee één van de belangrijkste instrumenten in het lied. Soms speelt er geen bas, maar wordt de baslijn gespeeld door de piano. 

Als je de bas eruit hebt gepikt, kun je ook eens luisteren naar welke andere instrumenten er mee spelen. Wat doet de gitaar? Wat speelt de piano / keys? Spelen ze bepaalde terugkerende melodietjes of riffs? Spelen ze een rol in het opbouwen van de spanning van het lied? Als je de lyrics met de opbouw door de instrumenten naast elkaar legt, kun je uit de muziek veel hints halen die jou als zanger(es) helpen om op de juiste tijd de juiste tekst te zingen. Je kunt de opbouw door de instrumenten zelfs versterken door de manier waarop je iets zingt!

Als je goed naar een lied luistert, dan valt vaak op dat er één of meer mensen op de achtergrond zingen. In sommige gevallen is er een duidelijk achtergrondkoor, maar heel vaak wordt de melodie van de solist versterkt door subtielere backing vocals. Zingen ze dezelfde lijn als de solist, of misschien toch iets anders? Een afwijkende lijn, vaak tweede of derde stem genoemd, geeft de melodielijn een beetje meer volume. Probeer ook eens de tweede of derde stem mee te zingen!

Veel plezier met luisteren!!

I already wrote a little piece about it last March: ear training. For musicians, and you as a singer are a musician too, ear training is essential. It will give you something to hold on to when listening, when you are singing along and trying to find the right spot to sing a certain line, it may come in quite handy to know which and where the clues in the music are.

Try to pick out the rhythm when you are listening to a song: walk on the beat or tap the beat with  your foot. This way you “feel” the rhythm inside you. As soon as you found the rhythm, try to find the bass line and sing along with with the bass. It is playing both rhythm and a part of the harmony that accompanies the melody line, which makes the bass one of the most important instruments in a song. In some cases, when there is no bass, the piano may play the bass line.

As soon as you have found the bass, you can try and identify the other instruments in the song. What is the guitar playing? Do you hear a piano / keys? Do they play a recurring melody or riff? Do they play a role in building tension in the song? When you compare the lyrics of the song with the build up by the instruments in the song, you can find clues in the music that can help you as a singer to sing the right lyrics at the right time. You can even reinforce the build-up of the instruments in the way you sing a certain line!

When you listen to a song closely, you may notice one or more singers in the background. In some cases there is a very distinct backing choir, but in many cases the melody of the soloist is reinforced by more discreet backing vocals. Are these backing vocals singing the exact same melody as the soloist, or is it different? A slightly different melody line will give the main melody a bit more body. Why not try and sing the second and third melody lines in a song?

Have fun listening!!

Mis niets! / Don’t miss out!

Schrijf je in als je niets wilt missen over zangtips, nieuwtjes en aanbiedingen. Please sign up you do not want to miss out on singing tips and more, news and offers.

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: