Zingen na COVID? Singing after COVID?

Waarom lukt het zingen niet meer?

Het niet meer kunnen zingen na COVID is enorm frustrerend! Zelfs al gaat het herstel van je lichaam redelijk, het kan nog een tijd duren voor je weer kunt zingen. Ik heb vorig jaar een lichte vorm van COVID gehad, maar kon een paar maanden lang niet goed zingen, dus ik begrijp je frustratie heel goed. Voor het niet of moeilijk kunnen zingen na het herstellen van COVID kunnen verschillende redenen zijn. Ik heb er een paar op een rijtje gezet en wat oefeningen die mij vorig jaar geholpen hebben om weer te herstellen. Misschien heb jij er ook iets aan.

Stembanden

Bij het zingen gebruik je je stembanden, twee dunne plooien in je strottehoofd, bedekt met een laagje slijmvlies. De stembanden worden gesloten door spieren en door ze te sluiten, ontstaan trillingen door de lucht die er doorheen geperst wordt en zo ontstaat geluid. Om goed te kunnen zingen moeten je stembanden goed kunnen sluiten en daar ligt juist het probleem. Als je een flinke verkoudheid, bronchitis of griep hebt kunnen je stembanden of het slijmvlies opgezwollen raken of kan er slijm op zitten, waardoor de stembanden niet meer goed sluiten en de trilling die het geluid van je stem veroorzaakt niet meer goed plaats kan vinden. Hoesten kan de stembanden flink irriteren en zelfs beschadigen. Dat kan ook bij COVID voorkomen. 

Wat kun je zelf doen om je stembanden te helpen herstellen?

Zorg dat je lichaam goed gehydrateerd is, daar profiteren je stembanden ook van, veel drinken dus. Probeer, als het enigszins mogelijk is, het hoesten en keel schrapen te beperken. Het sabbelen op een zuurtje, zoals bijvoorbeeld Ricola, kan ook helpen om een geïrriteerde keel (niet zozeer je stembanden) te bevochtigen, maar is geenszins een vervanging voor veel drinken. 

Gebruik je stem voorzichtig, spreek normaal maar niet te lang en op een zacht volume. Fluisteren helpt niet. Als je stem moe of hees wordt of als je zelf moe bent, geef je stem dan rust. Slapen is voor je lichaam, ook voor je stembanden, de beste manier om te herstellen, dus gun jezelf slaap. 

Als je weer een beetje kunt spreken, kun je zogenaamde Semi-Occluded Vocal Tract (SOVT) oefeningen doen om je stem op te warmen. De oefeningen zijn niet alleen handig om de stembanden op te warmen voor het zingen, maar ook om ze voorzichtig een beetje aan te laten sterken zonder overbelasting. Ook handig als je iets meer moet spreken dus. Begin met een minuutje en bouw het langzaam op. Ik ga binnenkort demo-video’s hierover online zetten, maar ondertussen kun je eens kijken naar mijn blog hierover: https://lauragreebe.com/2021/02/03/sovt-easy-as-abc/

Als je het gevoel hebt dat je stem beschadigd is, of als je langdurig klachten houdt, kun je het beste je stembanden door een KNO arts laten onderzoeken om permanente beschadiging te voorkomen.

Geen lucht

Door COVID krijgen je luchtwegen vaak een flinke dreun en kan het lang duren voor het ademen weer beter gaat. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de fysiotherapeut of longarts om je te helpen herstellen. In sommige gevallen zal je huisarts je niet doorverwijzen, maar heb je wel klachten. Door COVID vind je het misschien moeilijk om je ademhaling te ontspannen en adem je misschien te oppervlakkig, waardoor je niet je hele longcapaciteit gebruikt. Gelukkig kun je daaraan zelf iets doen en zijn er simpele oefeningen die je kunnen helpen om je ademhaling iets te ontspannen en langzaam meer van je longcapaciteit te gebruiken. Op mijn site heb ik een paar instructiefilmpjes, waar je misschien iets aan kunt hebben: https://lauragreebe.com/resources-2/ .

Ik heb geen medische opleiding of achtergrond, er is dus geen medisch bewijs dat deze oefeningen voor jou werken. De ademhalingsoefeningen en SOVT stem oefeningen komen uit mijn zangles praktijk en hebben mij persoonlijk geholpen om te herstellen en weer te kunnen zingen. Ik hoop dat ze jou ook kunnen helpen!

Voor informatie over stemproblemen en COVID kun je ook eens kijken op:

kno.nl

http://www.britishvoiceassociation.org.uk/voicecare_%20voice-problems-after-COVID-19.htm

Why can’t I sing anymore?

Not being able to sing after having COVID is really frustrating! Even if your body is recuperating, it may take quite some time before you are able to sing (well) again. I had a mild COVID infection last year, but was not able to sing well for a couple of months afterwards, so I understand your frustration. There can be a few reasons for not being to sing well or maybe not at all after recovering from COVID. I will touch upon a few and some exercises that helped me recover last year. I hope that they may help you too.

Vocal cords

When you sing, you use your vocal cords: two thin folds inside your larynx, which are covered with a mucous membrane. The vocal cords are closed by muscles and by closing them, sound is created by the vibrations caused by the air being pushed through from your lungs. You need to be able to close your vocal cords well to be able to sing well and that is the cause of the problem. When you have a cold, the flu or bronchitis, your vocal cords and the membrane may be swollen or covered by mucus and that makes it hard for them to close and cause the vibration to produce sound. Coughing can irritate the vocal cords and even damage them. Similar problems may occur when you have COVID,. 

What can you do to help your vocal cords to recover?

Make sure you keep your body well hydrated by drinking enough, this will benefit your vocal cords as well. Try to limit coughing and scraping your throat if at all possible. Taking a lozenge can sometimes help to keep your throat (not your vocal cords) lubricated, but is in no way a replacement for drinking enough.

Use your voice gently, speak normally, but not too long and softly. Whispering does not help. If you feel your voice is getting tired or hoarse, or if you are tired yourself, rest your voice. Sleeping is the best way to recover for your body and that includes your vocal folds, so allow yourself enough sleep.

If you are able to speak a little, you may try some Semi-Occluded Vocal Tract (SOVT) exercises to warm up your voice. These exercises are not only great for warming up the voice, they are a great tool to help your vocal cords gently recover. They are also good for warming before speaking.  Try them for a minute and slowly build up the exercises over time. I will post some demos in a short while, but in the meantime you can check my blog post: https://lauragreebe.com/2021/02/03/sovt-easy-as-abc/

No air

COVID is a nasty disease for your lungs and it may take a long time before breathing becomes easier again. Check with your physician if your lungs are OK and if you need specialist therapy to help you recover. In some cases your doctor may think it is not necessary to have therapy, but breathing may still feel uncomfortable. COVID can make it difficult to relax your breathing and may cause you to breathe more superficially. This way you will not breathe with your full lung capacity. There are simple exercises you can do to help you relax your breathing a bit and slowly re-learn to use your full lung capacity again. I have recorded some videos and put them on my site that may help you to relax your breathing: https://lauragreebe.com/resources-2/

Please note that I do not have medical training or a medical background, so there is no medical evidence that the above mentioned exercises work for you. The breathing exercises and SOVT voice exercises are taken from my voice teaching practice and helped me to recover and get back to singing again. I hope they can help you too!

For information about voice problems and COVID you can check the web site of the British Voice Association (the other website is in Dutch, sorry!): http://www.britishvoiceassociation.org.uk/voicecare_%20voice-problems-after-COVID-19.htm

Mis niets! / Don’t miss out!

Schrijf je in als je niets wilt missen over zangtips, nieuwtjes en aanbiedingen. Register if you do not want to miss out on singing tips and more, news and offers.

Geef een reactie

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: