Stemhygiëne / Vocal hygiene 1

Je stem is een kwetsbaar en onvervangbaar instrument. Je hebt er maar eentje van, dus daar wil je zuinig op zijn. Ik geef je graag wat tips om je stem goed te onderhouden en gezond te houden.

Your voice is a vulnerable and irreplaceable instrument. You only have one, so you want to treasure it. Here are some tips for vocal hygiene to help you keep it healthy.

Hydratatie

Het hele spraakkanaal en de stembanden zijn bekleed met een laagje slijmvlies dat altijd een beetje vochtig moet zijn om goed te kunnen werken. Slijmvlies kan snel geïrriteerd raken of beschadigen, vooral als het te droog is en daardoor ga je hoesten of kuchen, wat weer meer irritatie en beschadiging tot gevolg kan hebben. 

Hoe houd je dat slijmvlies vochtig? Het allerbelangrijkst is voldoende drinken. Door de vochtbalans in je lichaam goed op peil te houden, houd je ook de slijmvliezen vochtig. Bedenk dat je lichaam tijd nodig heeft om het vocht te verwerken en naar de juiste plaatsen (bijvoorbeeld je stembanden) in je lichaam te transporteren en dat drinken meestal pas enige uren later effect heeft. Als je de hele dag door drinkt, houd je zo de vochtbalans in je lichaam en je slijmvliezen op peil. 

Hoeveel je moet drinken, is voor iedere persoon verschillend, maar een goede indicatie is dat je urine lichtgekleurd moet zijn. Hoe donkerder de urine, hoe lager de vochtbalans in het lichaam is. De algemene richtlijn is 1,5 tot enkele liters per dag. Er zijn verschillende factoren die je lichaam kunnen uitdrogen, dus houd je vochtbalans in de gaten onder de volgende omstandigheden:

  • droge lucht. Verwarming en airconditioning maken de lucht nog droger. Het gebruik van een luchtbevochtiger kan helpen;
  • sport: door zweten verlies je vocht;
  • alcohol en cafeïne hebben een vochtafdrijvende werking. Drink voldoende water om dat effect tegen te gaan; 
  • sommige medicatie kan ook een uitdrogende werking hebben (bijvoorbeeld sommige medicijnen tegen allergieën en verkoudheid).

Maak je je zorgen over je stem? Neem dan contact op met je huisarts, die kan je helpen stemproblemen aan te pakken en / of door te verwijzen naar een specialist.

Voor de tweede post over stemhygiëne kun je hier kijken of klik hier voor de laatste blog.

Hydration

The whole vocal tract and vocal cords are covered by mucous layers that should always be a bit moist to be able to function well. This mucous layer is easily irritated or damaged, especially when it is too dry it can cause you to cough, resulting in more irritation and damage.

How do you keep that mucous layer moist? The most important thing is to stay hydrated to keep also your mucous layers hydrated. Remember that your body needs to time to digest and transport the water to the places in the body that need hydrating (e.g. vocal cords), so drinking water may take a few hours to take effect. By drinking continuously during the day, you keep your body and therefore the mucous layers hydrated. 

Pexels, humidifier

It depends on the person how much you should drink, but the colour of your urine is a good indication: the darker the colour, the more you need to drink. The general rule of thumb is between 1.5 to several litres per day. There are several factors that can dehydrate your body, so keep an eye out under the following circumstances:

  • dry air. Heating and airconditioning make the air even more arid. Using a humidifier can help solve the problem;
  • sports: perspiration lowers your hydration levels;
  • alcohol and caffeine have a diuretic effect, be sure to drink enough water as well;
  • some medications have a drying effect on the mucous layers (e.g. some cold and allergy medications).

Do you worry about your voice? Contact your doctor to help you solve voice problems and / or refer you to a voice specialist.

Go here for the next post on vocal hygiene or click here for the final post.

Newsletter

Schrijf je in voor de newsletter als je op de hoogte wilt blijven over zangtips en nieuwtjes. Register for the newsletter if you would like to keep in touch about singing tips and more.

3 reacties op “Stemhygiëne / Vocal hygiene 1”

Geef een reactie

nl_NLNL
%d bloggers liken dit: